Z och C lättbalkar

Z och C lättbalkar

By: PiVi

Lättbalkar är de huvudsakliga elementen i modulkonstruktioner i stålhallar. Tillverkade i kallvalsat stål med en plåttjocklek på max 3 mm, förzinkade och med i förväg förberedda monteringshål utgör de det perfekta materialet för uppförande av diverse skelettkonstruktioner för stålhallar. Låg vikt samt möjlighet till valfri montering gör att lättbalkarna kan användas i många olika konstruktioner. De mest använda balkarna är Z-, C-, och Omega balkar där varje typ av balk har annorlunda egenskaper och därför olika tillämpningsområden. Z- och C- balkar används inom relativt lika områden, först och främst för skydds- och skiljeväggskonstruktioner, i innertak och taksprång, som vägregel och i takåsar. Tack vare Z och C profilering är dessa balkar mycket tryckfasta, vilket gör att de passar utmärkt för uppförande av skelettkonstruktioner för industriobjekt. Monteringshål som balkarna utrustas med, förenklar väsentligt arbetet med hoppsättning. Den största fördelen är balkarnas låga vikt, vilket gör att ingen tung byggutrustning behövs.

Back to Top