Tak

Tak

By: PiVi

Val av takbeklädnad är en mycket viktig aspekt som kommer att ha stor betydelse för senare exploatering av taket. Detta är viktigt så till vida att valet av takbeklädnad påverkar omfattning av senare underhållsarbeten och ansträngningar för att hålla taket rent. Om man noga tänker igenom alla faktorer som t ex takbeläggningens typ, kostnader eller vikt, kommer man fram till lösningar som hjälper att ta ett bra beslut. Det är mycket viktigt att anpassa takelement till typ av tak i byggnaden, takets lutningsgrad och dess konstruktion. Om taket är mycket platt är det bäst att gå ifrån material som har dålig tolerans mot uppsamlat vatten. Många sådana material kännetecknas av mycket lågt pris men tyvärr är de lätta att förstöra i ett fuktigt klimat. Ett tak som kläs med sådana material kommer inom kort att utsättas för organiska föroreningar som ex vis mossa. En sådan takskada är mycket svår att åtgärda.

Läs vidare http://www.balex.eu/sv/

Back to Top