Stålhallar

Stålhallar

By: PiVi

Tack vare den kontinuerliga teknologiska utvecklingen har man under de senaste åren arbetat fram en ganska unik teknologi för uppförande av

hall är en modulkonstruktion. Att bygga en industrihall eller ett magasin tog tidigare ganska lång tid och det gick åt stora summor pengar till byggmaterial. Idag, tack vare den nya teknologin kan man ställa upp en hall på bara 30 dagar. Självklart pratar vi då om stålhallar. Enkelheten i denna teknologi ligger i det faktum att man knappt använder betong. Knappt, eftersom vissa fundamentala element måste kunna fästas i betongunderlag. Generellt kan man säga att de största fördelarna med stålhallar är tiden för uppförande av dessa, låga byggnadspriser i förhållande till tiden, möjlighet att bygga ut hallen för att få större ytor eller en extra våning som t ex kan användas som kontor.  Största fördelen är dock spännvidden som kan bli upp till 80 meter utan att man behöver använda extra stolpar för takstöd.

Back to Top