Plåtpannor

Plåttakpanna

By: PiVi

Vad ska man välja när man står inför valet av takbeläggningsmaterial? Ska det bli ett traditionellt cementtaktegel, det allt oftare tillämpat keramiskt taktegel eller plåtpannor? Plåt är ett modernt och lätt material som är lätt att montera. Plåtpannor hör även till billigare material. Vissa entreprenörer menar att traditionen slår allt och satsar på fjälltegel, Marseille-tegelpannor och s-formade takpannor och vill inte veta av takpannor i plåt. Det finns dock flera egenskaper som bör tas i akt vid val av givet material och anpassa rätt lösning till sitt investeringsprojekt. Oavsett om man väljer taktegel eller plåtpannor är takläggningsarbetet nästan detsamma fram till ett visst moment. Men det finns många skillnader när man väl börjar själva monteringsarbetet. Både plåten och taktegel läggs på en underlagskonstruktion av ströläkt och bärläkt. Isolering av takytorna för att garantera vattenisoleringen går i stort sett också likadant till. Helt annorlunda ser dock fortsatt arbete ut beroende på vilket material vi ska lägga på taket samt montera diverse tillbehör. Väsentliga skillnader uppstår också för montagekostnaden – läggning av plåtpannor är billigare.

Mer information http://www.balex.eu/sv/plattakpanna-spektrum

Back to Top